Reklamacje, wymiany, zwroty

Wymiana

Możecie Państwo wymienić dany produkt na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

Wraz z towarem należy odesłać wydrukowany i wypełniony "Formularz wymiany towaru / odstąpienia od umowy".

Pobierz: FORMULARZ ZWROTU/WYMIANY TOWARU

Jeżeli chcą Państwo wymienić towar, prosimy o wskazanie towaru na jaki ma być wymieniony towar w formularzu zwrotu w pozycji UWAGI.

Towar powinien spełnić następujące wymagania:

  • Towar nie może nosić trwałych śladów użytkowania w rozumieniu takim, że będzie dostarczony w stanie umożliwiającym sprzedaż jako nowy produkt (rysy, obicia eliminują produkt z prawa zwrotu).
  • Prosimy aby towar posiadał oryginalne, opakowanie lub / i firmowe metki. Sugerujemy aby wraz z towarem został odesłany oryginalny paragon lub faktura (w przypadku gdy zwracana będzie część produktów prosimy o odesłanie kopii paragonu).
  • Jeśli dowód zakupu został zagubiony prosimy o dołączeniu oświadczenia o jego utracie.
  • Wraz z towarem powinien zostać przesłany wypełniony formularz zwrotu.

Towar proszę odesłać na swój koszt na poniższy adres:

boardshop.pl
ul. Parkowa 14
52-200 Suchy Dwór
tel. +48 724.987.666

Kwota podlegająca zwrotowi to należność za towar + koszt dostawy do klienta. W przypadku gdy zwracany jest cały towar z zamówienia zwracany jest także koszt dostawy towaru do klienta, w przypadku zwrotu częściowego zwracana jest wartość odesłanych produktów. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na wskazane konto w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru. Szczegóły dotyczące sposobu zwrotu, opisane są w regulaminie sklepu.

 

Odstąpienie od umowy / zwrot towaru

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Pobierz: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Fun Distribution s.c. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zwycięskiej 16D1, info@boardshop.pl, tel. 601.735.426 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać towar na adres do zwrotu:

boardshop.pl
ul. Parkowa 14
52-200 Suchy Dwór
tel. +48 724.987.666

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Towar nie może nosić trwałych śladów użytkowania w rozumieniu takim, że będzie dostarczony w stanie umożliwiającym sprzedaż jako nowy produkt (rysy, obicia eliminują produkt z prawa zwrotu).
Prosimy aby towar posiadał oryginalne, opakowanie lub / i firmowe metki. Sugerujemy aby wraz z towarem został odesłany oryginalny paragon lub faktura (w przypadku gdy zwracana będzie część produktów prosimy o odesłanie kopii paragonu).
Jeśli dowód zakupu został zagubiony prosimy o dołączeniu oświadczenia o jego utracie.

 

Reklamacje:

Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, możecie Państwo zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.

Może Państwo skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru przysługuje Państwu w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, może Państwo żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo możecie Państwo odstąpić od umowy sprzedaży.

W takim przypadku prosimy odesłać towar na adres działu zwrotów sklepu:

boardshop.pl
ul. Parkowa 14
52-200 Suchy Dwór
tel. +48 724.987.666

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. Możecie Państwo skorzystać z załączonego wzoru.

Pobierz: FORMULARZ REKLAMACYJNY

Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Państwa o dalszym postępowaniu. Sklep zwróci Państwu równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale Zwrot należności regulaminu sklepu.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar odsyłany jest na Państwa koszt. Jeżeli klient nie odbierze odrzuconej reklamacji w ciągu 3 miesięcy od otrzymania decyzji towar zostanie zutylizowany. Jeżeli reklamacja jest uznana, boardshop pokrywa koszty transportu.

 

Obsługa klienta:

pon.-pt. w godz. 9:00-18:00
e-mail: info@boardshop.pl
tel. +48 601-735-426
tel. +48 724-987-666

Dane korespondencyjne:
boardshop.pl
ul. Parkowa 14
52-200 Suchy Dwór